89 535 02 27, 602 328 916
Olsztyn, ul. Linki 3/4 IIp. Pok.10

partnerzy

 • Komornik Sądowy przy Sądzie
  Rejonowym w Olsztynie
  Jacek Bohdanowicz
  10-354 Olsztyn, ul. Linki 3/4, pok. 12.
   
 • Kancelaria Notarialna
  Maria Smólska
  10-540 Olsztyn
  ul. Dąbrowszczaków 18 m3
  tel. 89 527 32 30