89 535 02 27, 602 328 916
Olsztyn, ul. Linki 3/4 IIp. Pok.10

zakres działalności

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

  • Prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowanie pism procesowych: zażaleń, apelacji, kasacji) 
  • Prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód, separację i podział majątku
  • Prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o unieważnienie testamentu i zachowek)
  • Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych oraz ochronę dóbr osobistych